Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

New Physics for the Large Hadron Collider: new minimal models of composite Higgs

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 187 419,60

Wkład UE:

EUR 187 419,60

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Switzerland

Wkład UE: EUR 187 419,60


Route de Meyrin 385
1211 GENEVA 23
Switzerland
Activity type: Other
Numer rekordu: 195756 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-29