Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Advanced Finite Element Modeling of Arterial Stent Placement Procedures

Od 2015-10-01, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 276 274,80

Wkład UE:

EUR 276 274,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 276 274,80


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195767 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23