Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanofiber-Trapped Cold Atoms and Applications

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6
France

Wkład UE: EUR 185 076


Place Jussieu 4
75252 PARIS
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195773 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25