Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spintronics with Non-Conventional 2D Materials

Od 2015-05-18 do 2017-05-17, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

University de Valencia - Estudi general
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


AV. Blasco Ibanez 13
46010 Valencia
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195780 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20