Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multi-wavelength space-borne lidar and radiometric measurements

Od 2016-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


CUESTA DEL HOSPICIO SN
18071 GRANADA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195783 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01