Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fuse smFRET and modeling to a new structural biology method and solve the functional ESCRT assembly structure

Od 2016-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 257 860,80

Wkład UE:

EUR 257 860,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 257 860,80


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195792 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09