Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Catchments under Pressure: Ecosystem Service Solutions

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF LEEDS
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Woodhouse Lane
LS2 9JT LEEDS
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195793 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-19