Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Adapting Dickens

Project ID: 659461
Źródło dofinansowania

Dickens, Adaptation, and the Nineteenth-Century European Theatre

Od 2016-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

BRUNEL UNIVERSITY LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Kingston Lane
UB83PH UXBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195796 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-30