Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Heteroepitaxial α-Fe2O3 photoanodes for solar water splitting

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 170 509,20

Wkład UE:

EUR 170 509,20

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Israel

Wkład UE: EUR 170 509,20


SENATE BUILDING TECHNION CITY
32000 HAIFA
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195802 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20