Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

PATRIMONiT. From Cheap Print to Rare Ephemera: 16th-Century Italian 'Popular' Books at the British Library

Od 2016-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Consortium of European Research Libraries
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Bowling Green Lane 40
EC1R 0NE London
United Kingdom
Activity type: Other
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę