Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

SEismology of the MOon

Od 2016-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195845 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-25