Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Consolidating a genomic framework for exploiting lactobacilli

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 187 866

Wkład UE:

EUR 187 866

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK
Ireland

Wkład UE: EUR 187 866


Western Road
- CORK
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195850 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24