Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Drivers and projections of global fire activity and intensity under future climate and societal changes.

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 148 635,60

Wkład UE:

EUR 148 635,60

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

Instituto Superior de Agronomia
Portugal

Wkład UE: EUR 148 635,60


TAPADA DA AJUDA
1349 017 LISBOA
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195867 / Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28