Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Calibration of Astronomical Spectrographs with Stabilized Fabry-Perot Etalons

Od 2016-04-15 do 2018-04-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


SEMINARSTRASSE 2
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195868 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-07