Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Complex parasite communities as drivers of bacterial immunity

Od 2016-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EXETER
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Northcote House, The Queen's Drive
EX4 4QJ EXETER
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195878 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-25