Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

BayesianHumanCortex

Project ID: 660086
Źródło dofinansowania

Bayesian computations in the human neocortex: deciphering the neuronal mechanisms of perceptual and syntactic inferences.

Od 2015-08-01 do 2018-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 257 860,80

Wkład UE:

EUR 257 860,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

STIFTUNG FRANKFURT INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
Germany

Wkład UE: EUR 257 860,80


RUTH MOUFANG STRASSE 1
60438 FRANKFURT AM MAIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę