Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

High Sensitivity Matter-Wave Gravitation Sensors

Od 2016-04-15 do 2018-04-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

OBSERVATOIRE DE PARIS
France

Wkład UE: EUR 185 076


AVENUE DE L OBSERVATOIRE 61
75014 PARIS
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę