Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Identification of genetic factors which determine host specificity in the wheat-powdery mildew pathosystem

do 2018-05-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 260 674,20

Wkład UE:

EUR 260 674,20

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF HAIFA
Israel

Wkład UE: EUR 260 674,20


Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195927 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05