Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Hook a Worm to Catch a Man: Tracking Historical and Recent Human Settlement, Land use and Migration in Neotropical Rainforests using Ecosystem Engineers

Od 2015-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 261 599,40

Wkład UE:

EUR 261 599,40

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

Cardiff University
United Kingdom

Wkład UE: EUR 261 599,40


Newport Road
CF24 0DE Cardiff
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195935 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-25