Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

USE OF LACTIC ACID BACTERIA AS DELIVERY VEHICLE FOR ORAL VACCINATION OF FISH

Od 2016-01-04 do 2018-01-03, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

WAGENINGEN UNIVERSITY
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB WAGENINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195944 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27