Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Breaking down arenavirus cell entry

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


PLESMANLAAN 121
1066 CX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195945 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20