Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MicroRNAs as therapeutic targets for ARVC.

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


Minderbroedersberg 4-6
6200 MD MAASTRICHT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195947 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20