Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Responding or not responding to training; prediction of balance rehabilitation outcome from structural and functional brain networks in Cerebral Palsy.

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 598,80

Wkład UE:

EUR 177 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

STICHTING VU
Netherlands

Wkład UE: EUR 177 598,80


DE BOELELAAN 1105
1081 HV AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195951 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-02