Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

novel bioreactor Platform for reprOducible, Scalable ExpansIonand cardiac DifferentiatiON of hiPSC in suspension culture

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 HANNOVER
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę