Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Palaeolimnological assessment of methane emissions from lakes in changing environment using stable isotopes

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 200 194,80

Wkład UE:

EUR 200 194,80

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

AARHUS UNIVERSITET
Denmark

Wkład UE: EUR 200 194,80


Nordre Ringgade 1
8000 AARHUS C
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195981 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08