Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mass accretion and ejection in transitional millisecond pulsars

Od 2016-04-04 do 2018-04-03, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 168 277,20

Wkład UE:

EUR 168 277,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Italy

Wkład UE: EUR 168 277,20


Viale del Parco Mellini 84
00136 ROMA
Italy
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195982 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-11