Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Micro-RNAs of neutrophils in renal ANCA-associated vasculitis

Od 2016-04-01 do 2018-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
France

Wkład UE: EUR 173 076


101 Rue de Tolbiac
75654 PARIS
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195998 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14