Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Single cell biophysics of bacterial cell shape

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
France

Wkład UE: EUR 185 076


Rue De L'Universite 147
75338 PARIS CEDEX 07
France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196007 / Ostatnia aktualizacja: 2016-10-03