Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Hard Probes of Hot and Dense QCD Matter

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


COLEXIO DE SAN XEROME PRAZA DO OBRADOIRO S/N
15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196011 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24