Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Enzymatic DNA deamination and the immunity/cancer balance

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MAX-DELBRUCK-CENTRUM FUR MOLEKULARE MEDIZIN IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


ROBERT ROSSLE STRASSE 10
13125 BERLIN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196015 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20