Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Evolution of the social brain: How social complexity affects individual cognition in ants

Od 2015-08-01 do 2018-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 246 668,40

Wkład UE:

EUR 246 668,40

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 246 668,40


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196025 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26