Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SpTheoryGraphLim

Project ID: 661025
Źródło dofinansowania

Spectral Theory of Graph Limits

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 134 239,20

Wkład UE:

EUR 134 239,20

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

MTA Renyi Alfred Kutatointezet (Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences)
Hungary

Wkład UE: EUR 134 239,20


Realtanoda utca 13-15
1053 Budapest
Hungary
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę