Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SpTheoryGraphLim

Project ID: 661025
Źródło dofinansowania

Spectral Theory of Graph Limits

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 134 239,20

Wkład UE:

EUR 134 239,20

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA RENYI ALFRED MATEMATIKAI KUTATOINTEZET
Hungary

Wkład UE: EUR 134 239,20


REALTANODA STREET 13-15
1053 Budapest
Hungary
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196035 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-30