Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Growth and Diversification in the Presence of Industry Linkages

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 157 845,60

Wkład UE:

EUR 157 845,60

Kraj koordynujący:

Turkey

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

KOC UNIVERSITY
Turkey

Wkład UE: EUR 157 845,60


RUMELIFENERI YOLU
34450 ISTANBUL
Turkey
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196046 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25