Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Deformable platform with thin-film based circuits and ultra-thin Si chips for smart contact lens applications

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 800

Wkład UE:

EUR 160 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICACENTRUM IMEC VZW
Belgium

Wkład UE: EUR 160 800


KAPELDREEF 75
3001 LEUVEN
Belgium
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196048 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-13