Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Temperature, Pathogens and Chemicals: Stressors in a Changing World

Od 2015-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 235 285,20

Wkład UE:

EUR 235 285,20

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

ITA-SUOMEN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 235 285,20


YLIOPISTONRANTA 1 E
70211 KUOPIO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196052 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15