Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Identification of protein kinases and signalling pathways important for Plasmodium falciparummalaria transmission

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE FRANCIS CRICK INSTITUTE LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


215 Euston Road, Gibbs Building
NW1 2BE LONDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
Uczestnictwo zakończone
United Kingdom

Wkład UE: EUR 0


NORTH STAR AVENUE POLARIS HOUSE
WC2B 4AN LONDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196060 / Ostatnia aktualizacja: 2016-10-14