Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

testinG massivE STar formATion modEis

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

The University of Hertfordshire
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


College Lane
AL10 9AB Hatfield. Hertfordshire
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196074 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-26