Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Operational characterization of quantum correlations

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

University of Strathclyde
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Richmond street
G1 1XQ Glasgow
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196082 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15