Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanoparticles for Molecular Imaging of Atherosclerosis: from Diagnosis to Treatment

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

The University of Glasgow
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


University Avenue
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196084 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-25