Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Microtubule organisation and polarized transport of kinesins in neurons

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 598,80

Wkład UE:

EUR 177 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT UTRECHT
Netherlands

Wkład UE: EUR 177 598,80


Heidelberglaan 8
3584 CS UTRECHT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196087 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17