Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Microbial networks for PAC cycling in polluted soils

Od 2015-06-16 do 2018-06-15, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 239 191,20

Wkład UE:

EUR 239 191,20

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Spain

Wkład UE: EUR 239 191,20


CALLE SERRANO 117
28006 MADRID
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196094 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26