Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Neuronal Trafficking

Project ID: 661543
Źródło dofinansowania

Mechanisms of synaptic growth and plasticity

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 635,60

Wkład UE:

EUR 160 635,60

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Portugal

Wkład UE: EUR 160 635,60


CAMPO MARTIRES DA PATRIA 130
1169 056 LISBOA
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196120 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-13