Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Carpel evolution: a walk in the rice side

Od 2016-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 223 120,80

Wkład UE:

EUR 223 120,80

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Spain

Wkład UE: EUR 223 120,80


CALLE SERRANO 117
28006 MADRID
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196142 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26