Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Peer ethnography for the promotion of patient and public involvement: young people and sexual health service development.

Od 2015-09-08 do 2017-09-07, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Frenchay Campus, Coldharbour Lane
BS16 1QY BRISTOL
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196147 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20