Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Social and ecological networks supporting biodiversity and food security

Od 2016-01-15 do 2018-01-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

LEUPHANA UNIVERSITAT LUNEBURG
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Scharnhorststrasse 1
21335 Luneburg
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196149 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-18