Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Measuring the open to closed beauty ratio in heavy-ion collisions at LHC

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 173 076


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196153 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26