Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Detachment of water: Light triggered water droplet release from biomimetic honeycomb-structured polymer surfaces

Od 2016-03-01 do 2017-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 129 807

Wkład UE:

EUR 129 807

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
France

Wkład UE: EUR 129 807


Avenue de l'Universite
64000 PAU
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę