Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

COmposite repair solutions for aeronautical BUSiness development – Phase 1

Od 2015-01-01 do 2015-06-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

GMI AERO SAS
France

Wkład UE: EUR 50 000


Rue Buffault 9
75009 PARIS
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196234 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-10