Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Climate Resilient Agriculture through revolutionary Weather Forecast and Data

Od 2015-03-01 do 2015-06-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

IGNITIA AB
Sweden

Wkład UE: EUR 50 000


BERGSUNDSGATAN 25 2TR
11737 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196292 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25