Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sonar INtegrated Advanced NavigatioN

Od 2015-03-01 do 2015-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

SONARSIM LTD
Ireland

Wkład UE: EUR 50 000


HARTNETT ENTERPRISE ACCELERATION CENTRE
V94 Limerick
Ireland
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196294 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-23